logo Helse Vest

eBehandling

eBehandling tilbyr effektiv behandling for sosial angst, depresjon og panikkliding. Behandlinga skjer på ei sikker online behandlingsplattform.

eBehandling tilbyr effektiv behandling for sosial angst, depresjon og panikkliding. Du kan jobbe med behandlinga når og kvar det passar for deg og ein behandlar følgjer deg opp gjennom heile behandlingsforløpet. 

Alle som får behandling i eBehandling får oppfølging av ein terapeut kvar veke. Oppfølginga skjer skriftleg i behandlingsprogrammet. 

Alle behandlingane våre er testa i vitskaplege studiar, og behandlingsmetoden er vurdert av Folkehelseinstituttet.

Finn din behandlingsstad

Sist oppdatert 27.05.2024