logo Helse Vest

Kontaktinformasjon kvalitetsregister

​Har du spørsmål om register eller vurderer å etablere eit register? Send ein e-post til Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre sin felles e-post:

Postadresse:

Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland Universitetssjukehus
Seksjon for forsking og innovason, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister
Postboks 1400
5021 Bergen

Tilsette ved Fagsenter for medisinske kvalitetsregister:

Kari Anne Guldbrandsøy

Fagleg leiar

kari.anne.guldbrandsoy.@helse-bergen.no 55 97 55 59

Svein Ove Skjoldal

Rådgjevar - juridiske saker

svein.ove.skjoldal@helse-bergen.no 959 47 497

Ingrun Terjesdotter Miljeteig

Rådgjevar - IKT

ingrun.terjesdotter.miljeteig@helse-bergen.no 55 97 54 50

Eirik Kvam Goksøyr

Rådgjevar - kvalitetsforbetring

eirik.kvam.goksoyr@helse-bergen.no 950 69 914

Sigrid Justad Ravnsborg

Rådgjevar - kvalitetsforbetring/datakvalitet​

sigrid.ravnsborg.justad@helse-bergen.no 55 97 07 98

Endre Kvåle Evjen

Rådgjevar - statistikk/analyse

endre.kvale.evjen@helse-bergen.no 55 97 55 56

Per Erik Haugedal

Rådgjevar - statistikk/analyse

per.erik.haugedal@helse-bergen.no 911 21 620

Arnlaug Høgås Skjæveland

Rådgjevar - statistikk/analyse

arnlaug.hogas.skjeveland@helse-bergen.no

Sergio Carracedo Huroz

​Rådgjevar - statistikk/analyse

sergio.carracedo.huroz@helse-bergen.no 55 97 54 50

Ørjan Løseth Skaar

Rådgjevar - statistikk/analyse

orjan.loseth.skaar@helse-bergen.no

Fatemeh Zamanzad Ghavidel

Rådgjevar (deltid)

fatemeh.zamanzad.ghavidel@helse-bergen.no​

Bodil Lekve

Utviklar/forvaltar, Helse Vest IKT

bodil.lekve@helse-bergen.no 481 87 707

Marianne Warholm

Utviklar/forvaltar HV IKT

marianne.warholm@helse-bergen.no 982 57 966

Karl Richard Sørensen

Utviklar/forvaltar HV IKT

karl.richard.sorensen@helse-vest-ikt.no 402 21 949
Sist oppdatert 21.05.2024