logo

Kontaktinformasjon kvalitetsregister

​Har du spørsmål om register eller vurderer å etablere eit register? Send ein e-post til Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre sin felles e-post:

kvalitetsregistre@helse-vest.no

Postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Seksjon for forsking og innovasjon, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister
Postboks 1400
5021 Bergen

Kari Anne Guldbrandsøy
fagleg leiar
Tlf. 55 97 55 59
e-post: kari.anne.guldbrandsoy.@helse-bergen.no

Marie Johanne Wåtevik
rådgjevar
Tlf. 924 24 066
e-post: marie.johanne.watevik@helse-bergen.no

Svein Ove Skjoldal
rådgjevar - juridiske saker
Tlf. 959 47 497
e-post: svein.ove.skjoldal@helse-bergen.no

Ingrun Terjesdotter Miljeteig
rådgjevar - IKT
Tlf. 55 97 54 50/924 39 994
e-post: ingrun.terjesdotter.miljeteig@helse-bergen.no

Eirik Kvam Goksøyr
rådgjevar - kvalitetsforbetring
Tlf. 950 69 914
e-post: eirik.kvam.goksoyr@helse-bergen.no

Sigrid Justad Ravnsborg
rådgjevar - kvalitetsforbetring/datakvalitet​
Tlf. 55 97 07 98/975 31 039
e-post: sigrid.ravnsborg.justad@helse-bergen.no

Endre Kvåle Evjen
rådgjevar - statistikk/analyse
Tlf. 55 97 55 56/922 48 743
e-post: endre.kvale.evjen@helse-bergen.no

Per Erik Haugedal
rådgjevar - statistikk/analyse
Tlf. 911 21 620
e-post: per.erik.haugedal@helse-bergen.no

Arnlaug Høgås Skjæveland
rådgjevar - statistikk/analyse
e-post: arnlaug.hogas.skjeveland@helse-bergen.no

Sergio Carracedo Huroz
​rådgjevar - statistikk/analyse
Tlf. 55 97 54 50
e-post: sergio.carracedo.huroz@helse-bergen.no

Mariana Qamile Rød
rådgjevar
Tlf. 458 03 941
e-post: mariana.qamile.rod@helse-bergen.no

Karl Ove Hufthammer
statistikar (deltid)
e-post: karl.ove.hufthammer@helse-bergen.no

Fatemeh Zamanzad Ghavidel
rådgjevar (deltid)
e-post: fatemeh.zamanzad.ghavidel@helse-bergen.no​

Bodil Lekve
utviklar/forvaltar, HV IKT
Tlf. 48 187 707
e-post: bodil.lekve@helse-bergen.no

Marianne Warholm
utviklar/forvaltar HV IKT
Tlf. 98 25 7966
e-post: marianne.warholm@helse-bergen.no

Sist oppdatert 20.04.2023