logo

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Dei første åra blei Kvalitetsprisen delt ut på Helse Vest sin årlege forskingskonferanse. Anne Grimstvedt Kvalvik var den første som mottok prisen i 2007, og i 2010 blei den første Kvalitetskonferansen halde i regi av Helse Vest. Sidan har Kvalitetsprisen blitt delt ut årleg.

  • 2021: Barnediabetesteamet ved Haugesund sjukehus

    – Det er veldig stort for oss som team å få denne prisen. Vi har arbeidd oss sakte oppover og framover ved å endre rutinar og gjort systemendringar som har gitt varige resultat for pasientane. Vi har motiverte medarbeidarar som står på for...

  • 2020: Haraldsplass Diakonale Sykehus

    Haraldsplass Diakonale Sykehus får kvalitetsprisen i Helse Vest for 2020. Sjukehuset har gjennomført eit formidabelt forbetringsarbeid knytt til uønskte hendingar i samband med legemiddelhandtering. Sidan 2015 har sjukehuset redusert talet...

  • 2019: Mottaksklinikken i Helse Stavanger

    Mottaksklinikken i Helse Stavanger får årets kvalitetspris i Helse Vest. Prisen får dei for systematisk og brei satsing på å fremje pasienttryggleik og kvalitet. Rask avklaring når pasienten kjem til sjukehuset gir nemleg god pasienttryggleik.

Sist oppdatert 26.04.2023