logo Helse Vest
Sjukepleiar som tek blodprøve av pasient. Foto.

Regionale og nasjonale tenester

Helse Vest har ansvaret for nokre nasjonale behandlings- og kompetansetenester. I tillegg er det etablert regionale kompetansesenter i Helse Vest.

Helsedirektoratet fattar vedtak om etablering og avvikling av nasjonale behandlingstenester og nasjonale medisinske kompetansetenester og ved kva regionalt helseføretak desse skal være lokaliserte.​

​Nasjonale og fleirregionale behandlingstenester​​

Fleirregionale behandlingstenest​​​​​​er

Fleirregio​nal behandlingsteneste for allogen stamcelletransplantasjon – Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for episkleral brachyterapi – Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for kirurgi ved beinsarkom – Helse Bergen​​

Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte – Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling – Helse Bergen

 

Nasjonale behandli​​​​​ngstenester​​

Nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadeebehandling – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for elektiv (planlagt) hyperbar oksygenbehandling – Helse Bergen​

Nasjonal behandlingsteneste for gammakniv (strålekniv) – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for gynekologiske fistlar – Helse Bergen

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for vestibularisschwannom – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for yrkesmedisinsk utgreiing av yrkesdykkarar – Helse Bergen

 

Nasjonale kompet​​ansetenester​​

​Nasjonal kompetanseteneste for funksjonelle mage/tarmsjukdommar

 

Nasjonale kvalitets- og kompetanse​​nettverk​

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for bevegelsesforstyrrelser – Helse Stavanger

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd – Helse Bergen​

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for hjemmerespiratorbehandling – Helse Bergen

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddprotesar og hoftebrot – Helse Bergen​

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for multippel sklerose – MS – Helse Bergen​

​Nasjonalt kvalietets- og kompetansenettverk​ for vestibulære sjukdommar​ – Helse Bergen

 

Nasjon​ale senter​

Nasjonalt senter for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta – Helse Bergen​

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssjukdommar – Helse Bergen

​Nasjonalt senter for søvnsjukdommar – Helse Bergen​

 

​​​​​​​Regionale tenester

Regionale k​​ompetansesenter

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) – Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (KORFOR) – Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) – Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for smittevern – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter forsikkerheits- fengsels- og rettspsykiatri – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking – Helse Bergen​​

Andre senter og tenester

Meir informasjon

Dei regionale helseføretaka kan søkje Helsedirektorat​et om å få etablere nasjonale tenester årleg.

Fristen for å søkje er kvart år den 15. januar. Helse Vest gjennomfører ein årleg prosess for dette i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka.

Helse Vest fattar vedtak om etablering og avvikling av regionale kompetansesenter. Det er utarbeidd kriterium for desse.

Kriterium for regionale kompetansesenter

Sist oppdatert 07.02.2024