logo Helse Vest
Fire kolleger i uformell samtale. Foto.

Ledige stillingar

Vi treng dyktige medarbeidarar - både i sjukehusa på Vestlandet og i Helse Vest RHF. Her finn du dei lediga stillingane i spesialisthelsetenesta på Vestlandet.

Her finn du ledige stillingar

 

Forskjellen mellom Helse Vest RHF, sjukehusa, SAV og Helse Vest IKT

  • Helse Vest regionale helseføretak (Helse Vest RHF) eig fem helseføretak; Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og Sjukehusapoteka Vest, og eitt aksjeselskap - Helse Vest IKT - i Rogaland og Vestland. 
  • I Helse Vest RHF jobbar det om lag 70 til 80 medarbeidarar. Vi held til i Stavanger sentrum. Her finn du blant anna rådgivarar med medisinskfagleg bakgrunn, juristar, økonomar, samfunnsvitarar, personalrådgivarar, kommunikasjonsrådgivarar, lønn- og rekneskapspersonell, sekretærar og leiinga.
  • Dei største sjukehusa på Vestlandet er Førde sentralsjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus.Føretaka våre har mange spennande, ledige stillingar.  
  • I sjukehusa på Vestlandet er det eit mangfald av jobbar, blant anna innanfor helsefag, IKT, kokkefag, leiing og ingeniørfag. Det finst om lag 130 ulike yrkesgruppar på sjukehusa.
  • Det er mye utdanning du kan ta i samanheng med jobben. Det er både utdanning på vidaregåande nivå - som lærlingar, og utdanning på høgskule- og universitetsnivå, slik som bachelor- og mastergrad, profesjonsutdanningar og spesialiseringar i sjukehusa.

Praktisk informasjon​​

Korleis søkje jobb?​​

Utanlandske medarbeidarar

Inkluderingsarbeid

​​Relaterte lenkjer​​

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sist oppdatert 09.04.2024