logo
Fire kolleger i uformell samtale. Foto.

Ledige stillingar

Vil du ha ein utfordrande jobb i ein spennande organisasjon? Helse Vest RHF har om lag 70 medarbeidarar og held til på Forus i Stavanger.

Hos oss i det regionale helseføretaket arbeider blant anna leiinga, rådgivarar med medisinskfagleg bakgrunn, juristar, økonomar, samfunnsvitarar, personalrådgivarar, kommunikasjonsrådgivarar, lønn- og rekneskapspersonell og sekretærar.

Ledige stillingar

Helse Vest r​egionalt helseføretak (WebCruiter)

Ledige stillingar i helseføretaka/sjukehusa våre

Praktisk informasjon​​

Jo​bbe hos oss

Korleis søkje jobb?​​

Utanlandske medarbeidarar

Inkluderingsdugnaden

​​Relaterte lenkjer​​

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sist oppdatert 01.10.2021