logo Helse Vest

Leiinga i Helse Vest

Helse Vest eig dei fem helseføretaka i regionen, i tillegg til Helse Vest IKT AS. Det er kring 80 tilsette i Helse Vest RHF, som held til i Stavanger sentrum.

Leiinga i Helse Vest RHF

En dame med briller

Inger Cathrine Bryne

Administrerande direktør

 

Last ned bilde

 

Styret

Helse- og omsorgsdepartementet eig dei regionale helseføretaka, og vi er organisert slik at vi har eit eige styre for kvar av helseregionane. Styret er det øvste utøvande organet og har ansvaret for forvaltninga av Helse Vest RHF. Agnes Landstad er styreleiar. 

Styret i Helse Vest RHF
styreleder Agnes Landstad
Sist oppdatert 26.04.2024