logo Helse Vest
Jærstrendene. Sanddyner og hav. Foto.

Samlingar FTV/FHVO

Samlingar for føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. Her legg vi ut lenkjer til program for samlingane.

Sist oppdatert 05.03.2024