logo Helse Vest

Assistert befruktning eiga erklæring, partnar

Dette skjemaet skal fyllast ut før timen og skjemaet blir lagra i journalen din.

Finn skjemaet på Helsenorge​

Når skjemaet blir sendt inn, vil det bli lagt i sjukehusjournalen din.

Alternativ for deg som ikkje bruker Helsenorge

For deg som ikkje vil, eller ikkje kan, bruke tenestene på Helsenorge, er det mogleg å skrive ut skjemaet frå denne sida, og levere til sjukehuset.

Nedlastning av skjemaet for utfylling på papir:

SKJEMA FOR FORSAMTALE. Assistert befruktning Eigenerklæring- nynorsk

SKJEMA FOR FORSAMTALE. Assistert befruktning Egenerklæring – bokmål

QUESTIONNAIRE FOR Assisted reproductive treatment Self-declaration – English

Sist oppdatert 09.04.2024