logo Helse Vest

EEG-pass for barn

For at vi skal kunne gi best mogleg behandling treng vi informasjon om særlege omsyn vi skal ta når ditt barn kjem til EEG-undersøking. Dersom de treng individuell tilrettelegging, ber vi om at dette skjemaet blir fylt ut og sendt inn innan ei veke før avtalt time.

Når skjemaet blir sendt​​​ inn, vil det bli lagt i sjukehusjournalen til barnet. Berre dei på sjukehuset som har behov for informasjon, kan lese skjemaet.

Full tilgang til tenestene på Helsenorge? 

Dersom du og barnet ditt har brukar med full tilgang til tenestene på Helsenorge vil du få tilsendt skjemaoppgave på Helsenorge og kan sende skjemaet inn digitalt.

Les meir om tilgang til tenester på Helsenorge

 

Alternativ for deg som ikkje bruker Helsenorge

For deg som ikkje vil, eller ikkje kan, bruke tenestene på Helsenorge, er det mogleg å skrive ut skjemaet frå denne sida, og levere til sjukehuset.

 

Print version EEG for children with special needs and facilitation 


Sist oppdatert 02.05.2024