logo Helse Vest

EEG-pass for barn

For at vi skal kunne gi best mogleg behandling treng vi informasjon om særlege omsyn vi skal ta når ditt barn kjem til EEG-undersøking. Dersom de treng individuell tilrettelegging, ber vi om at dette skjemaet blir fylt ut og sendt inn innan ei veke før avtalt time.

Når skjemaet blir sendt​​​ inn, vil det bli lagt i sjukehusjournalen til barnet. Berre dei på sjukehuset som har behov for informasjon, kan lese skjemaet.

Skjemaet finn du som PDF i sideb​aren på Helsenorge:

EEG-pass for barn - Helsenorge​

Sist oppdatert 25.04.2023