logo Helse Vest

Skjema for å be om endring i pasientjournal

Du kan be om å få gjort ei endring i den elektroniske pasientjournalen din ved å fylle ut eit elektronisk skjema på Helsenorge. Du kan også fylle ut og sende inn skjema på vegner av eigne barn eller andre du har fullmakt for.

For English, please contact your hospital.​​​

​Du kan fremje krav om retting eller sletting av opplysningar eller utsegn i pasientjournalen. Vilkåra for retting og sletting er strenge, og det er den journalansvarlege ved helseinstitusjonen som skal avgjere om vilkåra er oppfylte i samsvar med helsepersonellova.

Elektronisk skjema på Helsenorge

​​​​Alternativ for d​​eg som ​​​heller ønskjer å fylle ut​ skjemaet på papir

Last ned PDF frå Helsenorge og skriv ut​​​

Sist oppdatert 25.04.2023