logo Helse Vest

Skjema innskriving fødejournal

For deg som er gravid.

Innskriving fødejournal – Helsenorge

For at vi skal kunne gi deg best mogleg behandling, treng vi informasjon i forkant av oppmøtet på sjukehuset.

Dersom du har/opprettar brukar med full tilgang til tenestene på Helsenorge, kan du sende skjemaet inn digitalt, på lenkja over

Les meir om tilgang til tenester på Helsenorge

Alternativ for deg som ikkje bruker Helsenorge

For deg som ikkje vil, eller ikkje kan, bruke tenestene på Helsenorge, er det mogleg å skrive ut skjemaet frå denne sida, og levere til sjukehuset. Alternativt kan du kontakte avdelinga som har kalt deg inn for å få tilsendt skjemaet i posten.

Innskriving i fødejournal – nynorsk

Innskriving i fødejournal – bokmål

Birth Record Admission Form – English

Sist oppdatert 29.09.2022