logo Helse Vest

Skjema for førespurnad om utskrift av pasientjournal

Du kan be om å få kopi av heile eller delar av din elektroniske pasientjournal ved å fylle ut eit skjema på Helsenorge og sende det inn elektronisk.

For English, please contact your hospital.

Utskriften vil innehalde samandrag, oppsummeringar og beskrivingar frå behandling ved sjukehuset, i tillegg til pasientjournalen ført av lege eller behandlar.

Elektronisk skjema for førespurna​d om utskrift av pasientjournal - Helsenorge

Les meir om tilgang til tenest​er på Helsenorge​

Alternativ for d​​eg som ​​​heller ønskjer å fylle ut​ skjemaet på papir

Det er også mogleg å skrive ut skjemaet og sende eller levere det til sjukehuset:

Last ned PDF frå Helsenorge og skriv ut

Sist oppdatert 30.09.2022