logo Helse Vest

Skjema for førespurnad om utskrift av tilgangslogg

Tilgangsloggen finn du enkelt på Helsenorge, under Pasientjournal. Du kan også sende elektronisk førespurnad om tilgangslogg via Helsenorge.

For English, please contact your hospital.

​Det kan vere både administrative og helsefaglege årsakar til at tilsette gjer oppslag i ein pasientjournal. I forbindelse med behandling på sjukehuset, blir pasientjournalen brukt til å planleggje og dokumentere behandling. I tillegg blir pasientjournalen brukt til administrativt arbeid, internkontroll og kvalitetssikring.

Elektronisk skjema​ for førespurnad om utskrift av tilgangslogg på Helsenorge

Tilsette i sjukehusa skal ha ein grunn til å opne pasientjournalen din. Ver merksom på at fleire enn dei du sjølv traff på sjukehuset, kan ha behov for å arbeide i pasientjournalen din. Det kan derfor ha vore gjort mange oppslag i pasientjournalen.

Alternativ for deg som heller ønskjer å fylle ut skjemaet på papir

Det er også mogleg å skrive ut skjemaet og sende/levere det til sjukehuset:

Last ned PDF frå Helsenorge og skriv ut​

Sist oppdatert 30.09.2022