logo Helse Vest

Skjema for å be om å sperre pasientjournal for helsepersonell

Du kan sperre tilgang til journalen din slik at enkelte helsepersonell ikkje får tilgang til den.

For English, please contact your hospital.

I ein akutt situasjon vil helsepersonell ha behov for rask tilgang til alle opplysningar om deg, for å kunne gi helsehjelp. Det er viktig å vurdere dette ved førspurnad om sperring.

Dersom du har sperra eitt eller fleire dokument i pasientjournalen din, blir dei ikkje tilgjengelege i din kjernejournal. Det betyr at heller ikke fastlege, legevaktlege eller andre behandlarar utanom sjukehuset, kan sjå dei.

Skjemaet finst berre i PDF på Helsenorge


Sist oppdatert 30.09.2022