Hopp til innhold
logo

Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

Sjå alle retningslinjene for Helse Vests forskingsmidlar

 

Det regionale samarbeidsorganet har vedteke at 75 prosent av forskingsmidlane i Helse Vest skal gå til den opne, søkbare runden med årleg søknadsfrist 15. september. Forskingsmidlar som blir tildelt gjennom den opent utlyste prosessen skal få fram gode søknadar innanfor helseforsking, og blir ikkje tildelt ut frå særskilte tema eller fagområde.

I tillegg har Det regionale samarbeidsorganet vedteke at inntil 25 prosent av forskingsmidlane skal øyremerkast strategiske satsingar. Dei strategiske forskingsmidlane skal gå til å heve forskingssvake område, ivareta politiske prioriteringar og støtte spesielt gode miljø som ein ønskjer skal heve seg ytterlegare. Dei strategiske midlane har ikkje faste årlege utlysingar, men blir lyst ut etter tilgjengelege midlar og behov.​

Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2023​

Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2022​

Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2021

​Helse Vest ope utlyste forskingsmidlar for 2020 

Nye strategiske satsingar 2020-2024

​Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2019

Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2018

​Helse Vests ope utlyste fo​rskingsmidlar for 2017


Doktorgradsst​​ipend

  • Sats 2021: 965 000
  • Sats 2022: 993 000
  • Sats 2023: 1 022 000
  • Sats​ 2024: 1 052 000

Postdoktorgradsstipend

  • Sats 2021: 1 133 000
  • Sats 2022: 1 166 000
  • Sats 2023: 1 200 000
  • Sats 2024: 1 235 000

Utanlandsstipend m/familie

  • Sats 2023: 37​ 000

Utanlandsstipend u/familie

  • Sats 2023: 21​​ 000

Har du få​tt stipend frå Helse Vest?

Då kan du finne nyttig informasjon i brosjyren​ frå Sekretariatet for regionalt samarbeidsorga​​n for forsking og innovasjon.


Sist oppdatert 24.04.2023
Fann du det du leita etter?