logo Helse Vest

Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

 

Doktorgradsst​​ipend

  • Sats 2024: 1 052 000
  • Sats 2025: 1 094 000
  • Sats 2026: 1 138 000
  • Sats​ 2027: 1 183 000

Postdoktorgradsstipend

  • Sats 2024: 1 235 000
  • Sats 2025: 1 284 000
  • Sats 2026: 1 336 000
  • Sats 2027: 1 389 000

Utanlandsstipend m/familie

  • Sats 2025: 40​ 000

Utanlandsstipend u/familie

  • Sats 2025: 23​​ 000

Har du få​tt stipend frå Helse Vest?

Då kan du finne nyttig informasjon i brosjyren​ frå Sekretariatet for regionalt samarbeidsorga​​n for forsking og innovasjon.

Sist oppdatert 24.04.2023