logo Helse Vest

Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

 

Doktorgradsst​​ipend

  • Sats 2021: 965 000
  • Sats 2022: 993 000
  • Sats 2023: 1 022 000
  • Sats​ 2024: 1 052 000

Postdoktorgradsstipend

  • Sats 2021: 1 133 000
  • Sats 2022: 1 166 000
  • Sats 2023: 1 200 000
  • Sats 2024: 1 235 000

Utanlandsstipend m/familie

  • Sats 2023: 37​ 000

Utanlandsstipend u/familie

  • Sats 2023: 21​​ 000

Har du få​tt stipend frå Helse Vest?

Då kan du finne nyttig informasjon i brosjyren​ frå Sekretariatet for regionalt samarbeidsorga​​n for forsking og innovasjon.

Sist oppdatert 24.04.2023