Hopp til innhold
logo
Flere personer sitter ved et bord og skriver og snakker. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Kontaktinformasjon

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Helse​​ Vest RHF

Univer​​sitetet i Bergen

Universite​​tet i Stavanger​

Helse ​Bergen HF​

Helse Stava​​nger HF​​

Helse F​​onna HF​​

Helse Førd​e HF​​

Høgskulen på Ves​tlandet

Noregs For​​skingsråd, observatør​

Private, ideelle ins​​titusjonar​, observatør

Bruk​​arrepresentant​​, observatør

 • Mandag 20. februar kl. 10.00-14.00
 • Fredag 5. mai kl. 10.00-14.00 (Felles møte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning)
 • Fredag 9. juni kl. 10.00-14.00
 • Mandag 25. september kl. 10.00-14.00
 • Mandag 24. november kl. 10.00-14.00​

 

​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox​

Nytt fra Samarbeidsorganet

 • Forskingskonferansen i Helse Vest

  Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelin...

 • Prisar delte ut på Forskingskonferansen i Helse Vest

  Prisar delte ut på Forskingskonferansen i Helse Vest frå 2003 og fram til i dag.

Sist oppdatert 10.02.2023
Fann du det du leita etter?