logo Helse Vest
Flere personer sitter ved et bord og skriver og snakker. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Kontaktinformasjon

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Helse​​ Vest RHF

Univer​​sitetet i Bergen

Universite​​tet i Stavanger​

Helse ​Bergen HF​

Helse Stava​​nger HF​​

Helse F​​onna HF​​

Helse Førd​e HF​​

Høgskulen på Ves​tlandet

Noregs For​​skingsråd, observatør​

Private, ideelle ins​​titusjonar​, observatør

Bruk​​arrepresentant​​, observatør

2024

 • Torsdag 22. februar – digitalt møte
 • Torsdag 18. april – fellesmøte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning
 • Torsdag 13. juni – digitalt møte
 • Onsdag 18. september - Clarion Hotell Flesland
 • Torsdag 28. november - Clarion Hotell Flesland 
   

   

  ​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox​

  Nytt fra Samarbeidsorganet

   Sist oppdatert 10.02.2023