Hopp til innhold
logo
Kvinnelig helsepersonell snakker med pasient. Foto.

Vestlandspasienten

Problem med å logge inn?

Ring Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00 eller bruk kontaktskjemaet på Helsenorge.

Ring direkte til sjukehuset:

 • Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus:
  51 51 80 00
 • Helse Fonna – Haugesund sjukehus:
  52 73 90 00
 • Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus:     
  55 97 50 00
 • Helse Førde – Førde sentralsjukehus:
  57 83 90 00
 • Andre sjukehus

Please call Veiledning helsenorge.no, phone 23 32 70 00 or fill in the form on Helsenorge

Please call your hospital directly on the phone number you have been given, or one of the above mentioned phone numbers directly to your hospital. 

Når du loggar inn får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp di eiga helse. Du kan for eksempel sjå informasjon om timen din, bli oppdatert på journalen din, og du kan sende melding til sjukehuset om du har spørsmål eller ønskjer å endre time. Fleire av tenestene kan du også bruke på vegner av barna dine og andre som har gitt deg fullmakt.

Har du spørsmål om timen, som hastar å få svar på, kan du kontakte sjukehuset direkte.

Alle pasientar har rett til å sjå journalen sin. Til no har pasientar henvendt seg til legen sin eller sjukehuset sitt og bede om å få utlevert journalen på papir. Digital tilgang til pasientjournalen gjer det mogleg å lese sjukehusjournalen på nett. Men ver merksam på at det ikkje er komplett journal du finn på nett enno. Vil du ha komplett journal, må du fortsatt be om å få han utlevert i papir. Logg inn på Helsenorge for å sjå journalen din på nett.

Brukarrettleiing for videokonsultasjon med behandlar via join.nhn.no

Det er no mogleg å møte behandlarar i Helse Vest på video i staden for fysisk oppmøte. Vi tilrår at du ser denne korte filmen om førebuingar til videokonsultasjonar.

 Be om videokonsultasjon med behandlar

Som pasient kan du sjølv be om ein videokonsultasjon med behandlaren din på sjukehuset. På timelista di på Helsenorge kan du sende ein digital førespurnad til sjukehuset. Då vil behandlar vurdere om timen kan bli gjennomført via video eller om det er nødvendig med fysisk oppmøte.
Gå til Helsenorge
Hånd som holder en mobil. Grafikk i grønnfarger.

Nyheiter om Vestlandspasienten

 • En lege som viser en pasient noe på datamaskinen
  15. oktober 2019
  Møt til sjukehustimen

  Kvart år er det over 80 000 legetimar som ikkje blir nytta i Helse Vest og som skuldast at pasienten ikkje møter eller melder avbod kort tid i førevegen. Det er over fire prosent av sjukehustimane. Dei unytta timane er ei av dei største utf...

 • person holder ipad. foto.
  12. april 2019
  Utvida fullmaktstilbod

  Helsenorge.no utvidar fullmaktstilbodet for personar med manglande samtykkekompetanse frå 12 år. Tidligare har dette berre vore tilgjengeleg frå fylte 16 år.

Sist oppdatert 28.04.2023
Fann du det du leita etter?