logo Helse Vest
Pleier i grønne klær. Foto.

Våre helseføretak

Helse Vest eig fem helseføretak og eitt aksjeselskap i Rogaland og Vestland. Dei største sjukehusa er Førde sentralsjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus.

Våre helseføretak

Helse Førde har ansvaret for spesialisthelsetenesta for innbyggjarane i Vestland fylke (tidlegare Sogn og Fjordane). Føretaksleiinga held til ved Førde sentralsjukehus.

Førde sentralsj​ukehus - H​else Førde

Sunnfjord medisinske senter (SMS), Florø​

Indre Sogn psykiatrisenter

Lærdal sjukehus​

Nordfjord psykiatrisenter

Nordfjord sjukehus

Tronvik, a​vd​eling av psykiatrisk klinikk​​

Helse Bergen administrerer sjukehus og institusjonar Vestland fylke, nærmare bestemt i Midt- og Nordhordland. Føretaksleiinga held til ved Haukeland universitetssjukehus.

Haukeland universitetssjukehus - Helse Bergen

Voss sjukehus

Kysthospitalet i Hagevik

​Bjørgvin DPS

Rusmedisin Floen​​

Kronstad DPS

Øyane DPS​

Helse Fonna har hovudsete ved Haugesund sjukehus og skal gi spesialistehelsetenester til innbyggjarane i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Haugesund sjukehus - Helse Fonna

Stord sjukehus

Odda sjukehus

Valen sjukehus

Haugaland DPS, Haugesund

Haugaland DPS, Kopervik

Stord DPS

Folgefonn DPS

BUP Sto​rd

BUP ​Hauge​sund​​

Helse Stavanger har ansvaret for spesialisthelsetenesta i det sørlege Rogaland. Administrasjonen held til ved Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger universitetssjukehus - Helse Stavanger

Dalane DPS

Sola DPS

Stavanger​ DPS

Sjukehusapoteka Vest administrerer sjukehusapoteka i Helse Vest og omfattar sjukehusapoteka i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger.

Sjukehusapoteka Vest

Helse Vest IKT AS held til ved sjukehusa i Stavanger, Haugesund, Stord, Odda, Voss, Bergen og Førde. Føretaket leverer IKT-tenester til alle føretaka våre.

Helse Vest IKT

Samarbeid

Sist oppdatert 28.02.2024