logo Helse Vest
Grafisk framstilling av koronaviruset i blåtonar. Grafikk.

Koronavirus

Frå 5. april 2022 er Helse Vest RHF ute av beredskap.

Helse Vest ute av beredskap
Nyheitssak 5. april 2022

Sjukehusa avvikla rapportering av innlagd​e pasientar​​​

Frå 24. mars 2022 avvikla sjukehusa i Noreg dagleg rapportering av innlagde pasientar med covid-19, og kor mange av desse som mottek respiratorbehandling, etter ei nasjonal avgjerd.
Les avgjerda på nettstaden til Helsedirektoratet​​

​​​

Send e-post til: ​kommunikasjon@helse-vest.no

Ta alternativt kontakt med mediekontaktane:

 • Mirjam Helene Pletanek Klingenberg
  senior kommunikasjonsrådgivar
  telefon 958 76 839
 • ​Bente Aae
  kommunikasjonsdirektør
  telefon 415 33 807

Mediekontakt i helseføretaka

Helse Førde:

Mediekontakt​​​

Helse Bergen:

Mediekontakt

Helse Fonna


Helse Stavanger

Mediekontakt​

Sjå også nettsidene til helseføretaka våre:

Helse Førde

Helse Bergen

Helse Fonna​

Helse Stavanger

​​​​Smittever​​nut​styr​​​​​​

Her finn du plakatar, introduksjonsvideoar og andre ressursar ​om bruk av smittevernutstyr i sjukehusa og helseføretaka.

Kommunikasjon og smittevernutstyr

​Beredskap i Hel​​​se Vest

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi kontinuerleg øver på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no)

Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF)

Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF)

Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Grøn beredskap

Ein uavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort be​hov for ekstraordinære ressursar og tiltak.​ 

Informasjon om koronavirus

Siste nytt om beredskapssituasjonen

  Sist oppdatert 05.04.2022