logo Helse Vest
Et par kirurger iført masker

To år med pandemi

Eit tilbakeblikk på året frå mars 2020 til april 2022, i tekst og bilete.

Dei to siste åra har vore sterkt prega av pandemien med koronaviruset. Det er etablert beredskap i alle føretak i Helse Vest sidan starten av mars 2020. Dei første pasientane blei då lagde inn på sjukehusa og svært mange medarbeidarar sette i karantene eller isolasjon.

Beredskapsnivået har etter dette vore heva og seinka i tråd med smitteutviklinga og belast​inga på tenestene. Alle medarbeidarar i helseføretak og sjukehus er stilte overfor betydelege utfordringar, krav og forventingar som følgj​e av pandemien.

Det er gjort ein stor innsats for å yte gode og trygge helsetenester, gjennomføre godt smittevern, auke behandlingskapasiteten, omstille drifta og endre til virtuelle og desentraliserte behandlingsløysingar. Tilsette i Helse Vest har bidrege til at Noreg og Vestlandet har klart seg så bra i pandemien, og skal ha stor takk og anerkjenning.​

Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus.

Sist oppdatert 06.04.2022