logo Helse Vest

Legemiddelområdet

Legemiddel er ein viktig, og oftast avgjerande, del av pasientbehandlinga på sjukehusa. Samtidig er legemiddel den faktoren som oftast går igjen i pasientskader og uønskte hendingar. Nokre gongar dessverre med dramatisk utfall for pasienten og til stor påkjening for involverte og pårørande.

Vi vil derfor redde liv og unngå alvorlege skadar om vi handterer legemiddel endå betre. Dette er kjerna for arbeidet med legemiddel under Fem topp risiko.​

Vi kallar arbeidet med risikoområde legemiddel for ROMLE.

Forsking og eigne undersøkingar har gitt oss kunnskap om kva pasientgrupper som er mest utsette, kva legemiddel vi må ha størst merksemd på, kva situasjonar som aukar risikoen og kva som er årsakene til at utilsikta hendingar med legemiddel skjer. I ROMLE-arbeidet prioriterer ein områda med størst fare for stor skade - og i fellesskap har føretaka i Helse Vest definert eit sett med tiltak som vi saman skal gjennomføre.​

Regional plan for risikoområde legemiddel (ROMLE)​

​Målet er å førebyggje og hindre at pasientar døyr eller blir alvorleg skada som følgje av legemiddelbehandling på sjukehusa i Helse Vest.​

Forsking og eigne undersøkingar har gitt oss kunnskap om kva pasientgrupper som er mest utsette, kva legemiddel vi må ha størst merksemd på, kva situasjonar som aukar risikoen og kva som er årsake​ne til at utilsikta hendingar med legemiddel skjer.

​I ROMLE-arbeidet prioriterer ein områda med størst fare for stor skade – og i fellesskap har føretaka i Helse Vest definert eit sett med tiltak som vi saman skal gjennomføre. Målet er å førebyggje og hindre at pasientar døyr eller blir alvorleg skadde som følgje av legemiddelbehandling på sjukehusa i Helse Vest.​​​


Meir om Kvalitet og pasientsikke​rheit i Helse Vest​

Fem topp risiko hovudside

Sist oppdatert 28.05.2023