logo Helse Vest

2007: Anne Grimstvedt Kvalvik

Anne Grimstvedt Kvalvik var den første til å få Kvalitetsprisen i Helse Vest. Prisen fekk ho for å gi leddgiktpasientar betre behandling.

​Her er utdrag frå grunngivinga til komiteen som tildelte kvalitetsprisen:

"Anne Grimstvedt Kvalvik har gjennom sitt forskningsarbeid analysert behandlingsprosessen og utkommet for pasienter med leddgikt. Det er satt opp kvalitetsindikatorer for prosess, struktur og resultat og behandlingstilbudet er vurdert mot disse indikatorene.

Gjennom dette arbeidet er det etablert et system som Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus bruker for å heve kvaliteten på sine tjenester. Kvalvik innstilles til prisen for sitt praktisk rettede forskningsarbeid som har store konsekvenser for kvaliteten på behandlingstilbudet."

Prisen blei delt ut på Forskingskonferansen i Helse Vest.

Sist oppdatert 09.02.2021