logo Helse Vest

2008: Jan Erik Varhaug og Kjell-Morten Myhr

Jan Erik Varhaug fekk Kvalitetsprisen for si forsking på skjoldbruskkjertel- og brystkreftkirurgi. Kjell Morten Myhr fekk prisen på vegner av Nasjonalt kompetansesenter for MS.

​Grunngiving for prisen til Jan Erik Varhaug

Professor Varhaug har på en fremragende måte gjennom mange år bidratt vesentlig til en kvalitetshevning av kirurgi på hormonproduserende organ og brystkirurgi, spesielt brystreft. Denne typen kirurgi krever ekstraordinær ekspertise og avansert håndverk. Varhaug har kombinert førsteklasses forskning med klinisk virksomhet og har formidlet sine kunnskaper og sin kompetanse gjennom utstrakt veiledning og kursvirksomhet.”

Grunngiving for prisen til MS-miljøet ved Kjell-Morten Myhr

Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose ble opprettet i 1997, og har på en forbilledlig måte arbeidet med forskning, fagutvikling og fagformidling. Senteret har etablert et multippel sklerose-register og biobank og står bak en rekke forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt og flere doktorgrader. Senteret honoreres for sin forskningsbaserte aktivitet og vektlegging av evidensbasert behandling.”

Kvalitetsprisane var på 50 000 kroner til kvar. Prisen blei delt ut på Forskingskonferansen i Helse Vest.

 


 

Sist oppdatert 16.02.2021