logo Helse Vest

Leverandørkontakt

Helse Vest er i norsk målestokk ei svært stor verksemd og kjøper årleg varer og tenester for om lag 5,5 milliardar kroner.

I 2015 blei det etablert eit eige regionalt selskap (Helse Vest Innkjøp) som handterer anskaffingar, avtaleforvaltning og leverandørkontakt på vegner av heile regionen. Allereie innan utgangen av 2016 blei Helse Vest Innkjøp overdratt til Sykehusinnkjøp HF, som er det nye, nasjonale innkjøpsføretaket for spesialisthelsetenesta.​​

 

Sykehusinnkjøp HF​

 

Sentralbord 51 96 38 00

Sist oppdatert 04.07.2019