logo Helse Vest
Nærbilete av 3 personar under operasjon. Foto.

– Heilskapleg behandling for alle pasientar

Samarbeid

Samarbeid er viktig for å sikre pasientane heilskapleg behandling frå første time hos fastlegen, til sjukehuset og tilbake til heimkommunen.

Samarbeid i helsetenesta er også viktig for å utnytte kapasiteten som finst, både i sjukehusa og private institusjonar som driv spesialisthelseteneste.

​​​

Sist oppdatert 27.04.2023