logo Helse Vest

Eitt år med pandemi

Det siste året har vore eit heilt spesielt år, prega av covid-19. Medarbeidarane i sjukehusa har i heile 2020 og vidare inn i 2021 lagd ned ein enorm innsats for pasientane og for kvarandre. Arbeidet med pandemien har ført til endringar for alle, både for dei som står i direkte møte med pasientar med covid-19 og dei som skal halde tenesta i gang på andre område.

Publisert 18.03.2021

​Vi har samla nokre døme for å gi eit lite innblikk i det som prega arbeidet i Helse Vest i året som gjekk.

Sjå tidslinja frå 12. mars og fram til i dag