logo Helse Vest

Konserntillitsvalde

Dei konserntillitsvalde (KTV) og konsernhovudverneombodet (KHVO) samarbeider med Helse Vest RHF i saker som skal behandlast på konsernnivå og som betyr noko for dei tilsette i konsernet som heilskap, jfr §28 i Hovudavtalen.

Det regionale samarbeidet grip ikkje inn i eller endrar rettar og plikter i høvet mellom dei tilsette sine organisasjonar/tillitsvalde, vernetenesta og arbeidsgivar i kvart enkelt helseføretak.

Samarbeidsarenaene består i arbeidsmøte, med gjennomgang av aktuelle saker, gjensidig utveksling av informasjon og synspunkt, og formelle drøftingsmøte etter § 42 og § 43 i Hovudavtalen.

Dei tillitsvalde i Helse Vest er:​​​​

​​​​​Akademikerne:

Marie Skontorp
Tlf 470 11 939

​​LO Stat:​

Linda Karin Gangstøe
Tlf 942 38 479

​​SAN:​​

Hildegunn Enge
Tlf 922 83 536

​​UNIO:​​​

Wenche Kristin Røkenes
Tlf 958 10 155

​YS:​​

Oddvin Næsse
Tlf 414 12 496

Sist oppdatert 28.02.2024