logo Helse Vest

Kunngjering om valresultat

Resultatet av val av og blant dei tilsette til representasjon i det regionale helseføretaket og styra i helseføretaka er klart. Det blei forholdstalsval i alle føretaka inkludert Helse Vest IKT, noko som betyr at det blei stemt på ei førehandsdefinert liste. Med eitt unnatak: Helse Fonna hadde fysisk val, og dette resultatet  er no klart.

Publisert 23.02.2023
Sist oppdatert 08.03.2023
Skikkelse

Det kom inn kun éi liste frå kvart helseføretak, inkludert Helse Vest IKT AS – og unnateke for Helse Fonna, som hadde fysisk val.

Valresultatet for Helse Fonna er no klart.

Kven som står på lista ser du under her, fordelt på føretak. Desse representantane er valde for dei neste to åra:

  Styre​medlemmar

 1. ​Lena Thorsnes
  Intensivsjukepleiar, Avdeling for akuttmedisin, Kirurgisk klinikk, Helse Førde, føretakstillitsvald for Norsk sykepleierforbund
 2. Randi Aven
  Spesialhjelpepleiar, Psykiatrisk klinikk Tronvik, føretakstillitsvald for Fagforbundet
 3. Torfinn Heggland
  Overlege Avdeling for akuttmedisin, Kirurgisk klinikk, Helse Førde. Vara føretakstillitsvald og hovudtillitsvald ved Helse Førde, Den norske legeforening
 4. Kari Sunde Kvile
  Sjukepleiar Kirurgisk sengepost, Kirurgisk klinikk, Helse Førde. Vara føretakstillitsvald, klinikktillitsvald Norsk sykepleierforbund

 5. Varamedlemmar

 6. Sølvi Anne Birkeland
  Hjelpepleiar ØNH poliklinikk Helse Førde. Verneombod.
 7. Ole Magnus Kapstad
  Overlege Psykiatrisk klinikk, Psykisk helsevern, Helse Førde
 8. Oddlaug Lyslo Vereide
  Spesialsjukepleiar Medisinsk avdeling NSH. Tillitsvald Norsk sykepleierforbund Medisinsk avdeling, NSH.
 9. André Vindedal
  Ambulansearbeidar, Lærdal ambulansestasjon, Kirurgisk klnikk. Tillitsvald Fagforbundet ambulansetenesta
 10. Rune Tilseth
  Overlege. Tillitsvald Medisinsk avdeling Helse Førde, Den norske legeforening
 11. Sylvia Rygg
  Sjukepleiar ANRR (nevro/revma/rehab). Hovudtillitsvald Norsk Sykepleiarforbund, Medisinsk klinikk, Helse Førde

  Styre​medlemmar

 1. Karen-Anne Stordalen
  Spesialsjukepleiar, Barne- og ungdomsklinikken, føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund
 2. Inge Stenestø Skogheim
  Portør, Pasientportørtjenesten, Hospitaldrift transport, Drift​/teknisk divisjon, føretakstillitsvald for Fagforbundet
 3. Marianne Sæhle
  Psykiatrisk sjukepleiar, Divisjon psykisk helsevern, vara føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund
 4. Tone Wikene Nystad
  Overlege, Revmatologisk avdeling, føretakstillitsvald for OF/Den norsk legeforening

 5. Varamedlemmar

 6. Christina Due Svendsen
  Lege i spesialisering, Lungeavdelingen, føretakstillitsvald for YLF/Den norske legeforening
 7. Rannveig Jordalen
  Administrasjonssekretær, Lokal sikkerhet (LS), Klinikk for sikkerhetspsykiatri, vara føretakstillitsvald for Fagforbundet
 8. Britt Heidi Tefre
  Jordmor, Voss føde- og barselpost/gyn/føde poliklinikk, 2. vara føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund
 9. Leni Brunborg
  Psykiatrisk sjukepleiar Regional Sikkerheitsseksjon (RS), Klinikk for sikkerhetspsykiatri, hovudtillitsvald for Norsk Sykepleierforbund
 10. Torbjørn Berge Kristensen
  Overlege, Ortopedisk avdeling, vara føretakstillitsvald for Den norske legeforening
 11. Christine Nygård-Møvik
  Portør m/fagbrev, Forsyningstjenesten, Hospitaldrift transport. Hovudtillitsvald for Fagforbundet i Drift/teknisk divisjon

  Varamedlemmar

 1. Nina Budal
  ​Sjukepleiar barneavdelinga, Haugesund sjukehus. Føretakstillitsvald NSF
 2. Morten Lyngås Føyen
  Operasjonssjukepleiar/ambulansearbeidar, Stord sjukehus
 3. Laura Lill Haavik
  Helsesekretær med.biokjemi, Haugesund sjukehus. Føretakstillitsvald Fagforbundet
 4. Heiko Bratke
  Overlege barneavdelinga, Haugesund sjukehus. DNLF

  Varamedlemmar

 5. Monica Lindseth
  Funksjonsleiar/psykiatrisk sjukepleiar, Valen sjukehus
 6. Andrika Sabine L Hägfjell-Lande
  Intensivsjukepleiar ved felles akuttmottak, Haugesund sjukehus. HTV NSF
 7. Anders Nondal
  Ambulansearbeidar, Odda sjukehus
 8. Jorge Enrique Morales Del Pino
  Fagarbeidar lager/transport, Stord sjukehus. HTV Fagforbundet
 9. Pernille Nyhlen
  Overlege føde- og gynekologisk avdeling, Haugesund sjukehus. DNLF
 10. Kristine Aasheim Imsland
  Intensivsjukepleiar, Stord sjukehus

  Styremedlemmar

 1. ​Gunn Elin Rossland
  Spesialsjukepleiar. Føretakstillitsvald for Norsk sykepleierforbund
 2. Aud Apeland Mydland
  Spesialhjelpepleiar. Føretakstillitsvald for Fagforbundet
 3. Lars Kåre Kleppe
  Overlege, mottaksklinikk. FFU/Legeforeningen
 4. Atle Døskeland
  Spesialsjukepleiar. Hovudtillitsvald Norsk sykepleierforbund

 5. Varamedlemmar

 6. Anne Keth Nilsson
  Spesialhjelpepleiar. Hovudtillitsvald Fagforbundet
 7. Tone Wang-Nilsen
  Spesialsjukepleiar. Hovudtillitsvald Norsk sykepleierforbund
 8. Mathias Nikolai Petersen Hella
  Lege i spesialisering 2/3. Yngre legers forening
 9. Richard Haga
  Konsulent. Hovudtillitsvald Fagforbundet
 10. Mette Øfstegaard
  Klinisk spesialist i barnesjukepleie. Norsk sykepleierforbund
 11. Oddgeir Østrem
  Ambulansearbeidar. Tillitsvald Fagforbundet

  Styre​medlemmar

 1. ​Hilde Fossmark Helvig
  Provisorfarmasøyt, Sjukehuspoteket i Stavanger
 2. Sissel Reigstad
  Teknikar, Sjukehusapoteket i Bergen
 3. Siri B. Bjørhovde
  Provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Haugesund

 4. Varamedlemmar

 5. Espen Frøvold
  Provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen
 6. Mona Engelund
  Apotekteknikar, Sjukehusapoteket i Stavanger
 7. Marianne Heggø Hansen
  Kvalitetsleiar, Føretaksadministrasjonen, Sjukehusapoteka Vest
 8. Eirik Svandal
  Sjukehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Stavanger
 9. Siri Utby
  Sjukehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen

  Styremedlemmar

 1. ​Wenche Kristin Røkenes
  Sjukepleiar, avdeling for rus og psykiatri Tronvik, Helse Førde
 2. Linda Karin Gangstøe
  Helsesekretær, Laboratorieklinikken, Helse Bergen
 3. Geir Arne Sunde
  Overlege, Kirurgisk serviceklnikk, Helse Bergen

 4. Varamedlemmar

 5. Jan Erik Nilsen
  Psykiatrisk sjukepleiar/rådgivar, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger
 6. Clarence Johnpillai
  Overlege, avdeling for akuttmedisin, Helse Førde
 7. Gina Helland
  Sjukepleiar, Helse Fonna
 8. Heidi S. Sundal Sevel
  intensivsjukepleiar, Helse Bergen
 9. Jonny Ottesen
  Spesialvernepleiar, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen

  Styremedlemmar

 1. ​Stian Hoel
  Virksomhetsutvikling /Integrasjon
 2. Agnete Sjøtun
  Regionalt Epj fagsenter/Samhandling
 3. Merethe Nygård
  Virksomhetsutvikling/ Prosjektledelse
 4. Silje Ljosland Bakke
  Regionalt Epj fagsenter/Felles løysing

 5. Varamedlemmar

 6. Kjartan Hovland Rasmussen
  Tjenesteutvikling/Libra forvaltnig
 7. Karl Olav Haaland
  Tjenesteutvikling/Kliniske system
 8. Bernt Olav Økland
  Stategisk IKT/Arkitektur og løsningsdesign I
 9. Cindy Torgersen Jensen
  Regionalt Epj fagsenter/Samhandling
 10. Kristine Bø
  Virksomhetsutvikling/ Prosjektledelse
 11. Kristoffer Seime
  Tjenesteproduksjon/Klientdrift

Klagerett

 

Gå til hovudsida for Val 2023