logo Helse Vest

Reservasjon

Som pasient har du rett til å reservere deg mot at informasjon om deg blir lagra og delt med andre, og du har rett til å vite når andre har lasta ned og lest informasjon om deg. På denne sida finn du all den informasjonen du treng om reservasjon knytt til ulike pasientjournalar, helsearkiv og pasientregister. 

Sist oppdatert 16.06.2021