logo Helse Vest

Søknad om eMeistring

For deg som vil søkje deg inn i programmet for e-Meistring.

For English, please contact your hospital.

Søk på​ Helsenorge​

eMeistring: Behandling på internett med rettleing av ein terapeut

Dersom du høyrer til Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna eller Helse Stavanger, kan du søkje deg til eMeistring gjennom spørjeskjemaet over.

Dersom du kjem frå ein annan region må du kontakte fastlegen din for å få tilvising på vanleg måte.

Sist oppdatert 29.09.2022