logo
Dame som holder to medisinflasker. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhald, dimensjonering og endringar i utdanninga på grunnlag av behov i helse- og omsorgstenesta i regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universiteta og høgskulane.

Samarbeidsorganet skal også gi råd om handtering av praksisplassar.

Det blir årleg arrangert eit felles møte mellom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon. Begge samarbeidsorgana har ansvaret for å vurdere samanhengen mellom forsking, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse.​

 

Møtet varer frå 10.30-14.30 alle dagar:

  • ​Onsdag 1. februar
  • ​Fredag 5. mai
  • Torsdag 8. juni
  • Mandag 11. september
  • Mandag 20. november​

Sist oppdatert 17.04.2023