logo Helse Vest
Dame som holder to medisinflasker. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhald, dimensjonering og endringar i utdanninga på grunnlag av behov i helse- og omsorgstenesta i regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universiteta og høgskulane.

Samarbeidsorganet skal også gi råd om handtering av praksisplassar.

Det blir årleg arrangert eit felles møte mellom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon. Begge samarbeidsorgana har ansvaret for å vurdere samanhengen mellom forsking, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse.​

 

Møtet varer frå 10.30-14.30:

  • Torsdag 15. februar
  • Torsdag 18. april, fellesmøte med Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon, kl. 10-14
  • Torsdag 13. juni
  • Torsdag 12. september
  • Torsdag 28. november

    Sist oppdatert 09.04.2024