logo

Utdanningskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer ein utdanningskonferanse kvart år. Det er det regionale samarbeidsorganet for utdanning som er ansvarleg for konferansen.

Ikon

Helse Vest deler kvart år ut ein utdanningspris. Formålet med prisen er å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka, og gi merksem til eit tiltak som på særleg godt vis framhever dette. Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Statuttar for Utdanningsprisen

Utdanningskonferansen i Helse Vest 2023

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Vest arrangerer Utdanningskonferanse i Bergen, med fleire dagsaktuelle tema.

Velkommen til to dagar i november/desember!

Les meir og meld deg på
Ikon
Sist oppdatert 17.04.2023