logo Helse Vest
Skjerm som viser ulike poster på eit sjukehus. Foto.

Behandlingsstader

Når du blir tilvist til behandling, vil du som oftast bli teken i mot på eit av sjukehusa  våre. Men du kan også få hjelp andre stader.

​​​Som pasient på Vestlandet kan du få hjelp både i dei offentlege sjukehusa og i dei private sjukehusa, institusjonane eller spesialistane som Helse Vest har avtale med. For å kome i kontakt med spesialisthelsetenesta, må du ha tilvising frå legen din.

Ventetida kan variere mellom sjukehusa og institusjonane, både innanfor for Helse Vest og i resten av landet. Du har rett til å bruke ordninga "Velg behandlingssted".

Behandling i sjukehusa​​

Helse Førde - Førde sentralsjukehus

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Helse Fonna - Haugesund sjukehus

Helse Stavanger - Stavanger un​iversitetssjukehus​

​Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Vel behandlingsstad

Skal du til undersøking eller behandling ved eit sjukehus? Du kan sjølv velje behandlingsstad på Helsenorge.

Velg behandlingssted (Helsenorge)​

 

Behandling i private sjukehus og hos avtalespesialistar som har avtale med Hel​se Vest

Vi har avtalar med fleire private sjukehus og andre som tilbyr spesialisert behandling. Avtalane er knytte til bestemte behandlingstilbod der det kan være litt ventetid i våre offentlege sykehus. Du kan også få tilvising til ein privat leverandør dersom lokalsjukehuset ikkje har tilsett ein spesialist som kan behandle deg.​

Alt om avtalar med private

Avtalespeisalistar (lege- og psykologspesialistar)

 

Behandling i utla​ndet

​​Utanlandsbehandling (Helse Bergen)

 

Meir om behandling

Sist oppdatert 28.02.2024