logo Helse Vest
Diagram, ikon, boblediagram

RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre

RHF-enes servicemiljø skal bistå og veilede nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre. Servicemiljøet skal bidra til samordning på tvers av regionene.


Helse Nord | Helse Midt-Norge | Helse Sør-Øst | Helse Vest

  Møter

  • Webinar om referansegrupper for nasjonale tjenester 
   Alle nasjonale tjenester og deres referansegrupper inviteres til digitalt webinar 24. april. Tema for webinaret er referansegruppenes arbeid og årsrapportering. 
   Webinar om referansegrupper for nasjonale tjenester 
   24.
   april
   2024
  Sist oppdatert 08.03.2024