logo
Diagram, ikon, boblediagram

RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre

RHF-enes servicemiljø skal bistå og veilede nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre. Servicemiljøet skal bidra til samordning på tvers av regionene.


Helse Nord | Helse Midt-Norge | Helse Sør-Øst | Helse Vest

  • En gruppe mennesker som sitter i et rom og ser på en skjerm
    19. september 2023
    Nasjonalt dialogmøte for nasjonale tenester, nettverk og sentre

    65 representantar frå ulike tenester og helseføretak deltok med innlegg og diskusjonar i dialogmøtet på Gardermoen fredag 15. september. Programmet tok for seg endringar i nasjonalt regelverk, oppfølging i dei regionale helseføretaka, etablering av servicemiljø og ny samarbeids- og dialogarena.

Sist oppdatert 22.06.2023