logo Helse Vest

Om servicemiljøet

De regionale servicemiljøene skal bistå og veilede nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre. RHF-enes servicemiljø skal bidra til samordning på tvers av regionene og rapporterer til interregionalt fagdirektørmøte. I perioden 2023 – 2024 er det Helse Vest som leder RHF-enes servicemiljø.

Sist oppdatert 05.03.2024