logo Helse Vest

Rapportering

Nasjonale tjenester, nettverk og sentre skal rapportere årlig til regionalt helseforetak. Rapporteringen skjer gjennom eRapport, og lenke til skjema sendes alle som skal rapportere. Årsrapportene inngår som en del av RHF-ets årlige melding til Helse- og omsorgsdepartementet.

Skikkelse

​​​Nasjonale tjenester, nettverk og sentre skal årlig levere en rapport med status for aktiviteter og resultater med utgangspunkt i oppgavene og vilkårene for etablering. Rapporteringen foregår på starten av kalenderåret.

Lenke til rapportskjema blir sendt ut fra RHF-enes servicemiljø. 

Nettsidene for nasjonale tjenester og sentre skal ses i sammenheng med årsrapporteringen, og derfor er det viktig at nettsidene ivaretar bestemt informasjon.

Nasjonale tjeneste og nasjonale sentre skal ha egne nettsider med hensiktsmessig informasjon rettet mot helsepersonell, pasienter og pårørende. Nettsiden skal ivareta informasjon om tjenesten som ikke endrer seg fra år til år. 

Nettsiden bør som et minimum inneholde følgende punkter:

  • Beskrivelse: Godkjent beskrivelse av den nasjonale tjenesten, jf. tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet. Mandat for nasjonale sentre, jf. godkjent mandat fra regionalt helseforetak. 
  • Henvisningsrutiner (for behandlingstjenester)
  • Kvalitetsverktøy (registre, retningslinjer, biobanker)
  • Kontaktinformasjon
  • Lenke til årsrapport, eRapport
  • Kompetansespredningsplan
  • Resultatmål

Utover dette kan nettsidene inneholde informasjon om ERN-medlemsskap, om relevant, forskning og undervisning, planer og strategier.​

Ta kontakt med egen webredaktør eller Kommunikasjonsavdelingen i eget helseforetak for hjelp til å opprette nettsider. 

Tidslinje

​​

 

 

Sist oppdatert 01.03.2024