logo Helse Vest

Strategi for digitale helsetenester

G: Informasjon og kommunikasjon

Helsepersonellet vårt kjenner i lita grad til kva som er mogleg innanfor digitale helsetenester eller korleis dei kan gå fram for å få hjelp til dette. Helsepersonellet har travle kvardagar og det er viktig med målretta informasjonstiltak som både kan fanga interessa og enkelt forklara moglegheitsrommet for dei som er interessert.

Et par kvinner i scrubs

Tiltak ved oppstart handlingsplan:

  • Utnytte potensialet i M365 plattforma for å betra informasjon og kommunikasjon om digitale helsetenester til medarbeidarar i Helse Vest
  • Forbedre og standardisera internettsider og annan informasjon til pasientar om digitale helsetenester i Helse Vest

God informasjon til pasientane våre er også viktig både for at dei skal etterspørja og nytta digitale helsetenester, men også for meistring og gode opplevingar med digitale helsetenester.

Område og tiltak i strategien

    Sist oppdatert 22.03.2024