logo Helse Vest
val_3000x2000_gronn.jpg

Val 2023

Valresultata er klare for alle helseføretak og her er resultata.

Kva skjer​​ no?

​Dette er ei kunngjering om valresultatet.​​​

​Valperioden 2023-2​​025:

Valperioden for dei nye styremedlemmene​​​ er frå februar 2023 til februar 2025. Styremedlemmene som er valde av og blant dei tilsette, er likeverdige styremedlemmer på linje med dei som er oppnemnde av eigar i føretaksmøte​​. Dei har òg dei same rettane og ansvaret.

Dersom ein styremedlem som er vald av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Ein medlem av styret h​​ar møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølga dei er valde.

Kunngjering om type val

No er det klar kva type val som skal skje i helseføretaka, og det blir forholdstalsval hos alle.
Les meir
val_3000x2000_bla.jpg

Kunngjering om val

22. februar 2023 er datoen for nytt val av styrerepresentantar, valde av og blant dei tilsette, til styrene i dei fem helseføretaka, Helse Vest IKT AS og det regionale helseføretaket. Dette er ei kunngjering om valet.

Informasjon om kunngjering og kva som skal skje framover
Rosa banner med runde hoder. Grafikk.

 

 

 Sist oppdatert 08.03.2023