logo Helse Vest
Ikon

Valperioden 2023-2025

Styremedlemmene er valde for perioden februar 2023 til februar 2025.

Styremedlemmene er valde av og blant dei tilsette, og har same ansvar og rettar som medlemmene oppnemnt av eigar i føretaksmøte​​.

Dersom eit styremedlem som er vald av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Medlem av styret h​​ar møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølga dei er valde.

 

 

 Sist oppdatert 01.07.2024