logo Helse Vest

Reservasjon i kjernejournal

Kjernejournal er ei ny elektronisk teneste som inneheld viktige opplysningar om helsa di, som både du som innbyggjar og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt sjuk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningane i din kjernejournal.

​Kjernejournal erstattar ikkje journalar du har hos fastlege eller på sjukehus, men utgjer eit viktig supplement, særleg i akuttsituasjonar der det hastar å finne informasjon om helsetilstanden din.

​Slik kan du reservere deg​​

Her er dei vala du har når du skal ta stilling til bruken av kjernejournal:

  • Sperre for tilgang til kjernejournal via helsenorge.no
  • Hindre helsepersonell innsyn i min kjernejournal
  • Reservere deg fra å ha en kjernejournal

All informasjon og relaterte lenker finn du på Helsenorge

Sist oppdatert 16.06.2021