logo Helse Vest

Nytt dialogmøte for nasjonale tjenester, nettverk og sentre

Hold av den 12. september for nytt dialogmøte på Gardermoen.

Publisert 24.05.2024

Hovedtemaene for denne samlingen er:

  • Samarbeid rundt tjenester, nettverk og sentre
  • Nasjonale tjenester, nettverk og sentre som aktører i nasjonale oppdrag

Sist deltok hele 65 representanter fra ulike tjenester og helseforetak med innlegg og diskusjoner. Her kan du lese om fjorårets samling.  

Arrangementet finner sted på Gardermoen Radisson Blu. Mer informasjon kommer etter hvert.