logo Helse Vest

Korleis søkje jobb?

Alle som søkjer jobb må registrere CV og søknad i rekrutteringstenesta vår på web.

 

Når du registrer deg får du eit brukarnamn og passord. Du vil da kunne redigere, endre og søke på fleire stillingar med same CV.

Du treng ikkje registrere ny CV kvar gong du søkjer på ein jobb i Helse Vest regionalt helseføretak, men kun skrive ein kortfatta søknad.

Skal du søkje ved eit av sjukehusa våre eller ved Sjukehusapotekta Vest eller Helse Vest IKT, må du registrere CV-en din der du søkjer jobb.

CV-en din vil ikkje bli behandla av oss før du søkjer på ei stilling vi har publisert. Du kan få oversikt over tidlegare stillingar du har søkt på.​

Som søkjar m​​å du hugse:​​

  • ​Registrer inn god dokumentasjon på utdanning, arbeidserfaring og eventuelle autorisasjonar i CV-en.

  • Svar på det annonsen spør etter.

  • Legg gjerne med vedlegg som attestar, godkjenningar og vitnemål.

  • For meir informasjon om stillinga, kontakt den som står nemnd i annonseteksten.

  • Har du spørsmål av meir generell sort når det gjeld jobbsøk, er du velkommen til å ta kontakt via sentralbordet vårt, 51 ​96 38 00.​​

Sist oppdatert 28.04.2023