logo Helse Vest

Våre hovudoppgåver

Vår oppgåve er å sørgje for god behandling, forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande i vår region.

Sist oppdatert 09.02.2023