logo Helse Vest
Kvinnelig pleier. Foto.

Vårt oppdrag

Vi skal fremme helse og livskvalitet. Vi skal sørgje for trygge og nære sjukehustenester og heilskapleg behandling med effektiv ressursbruk. Vi skal vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon.

Sist oppdatert 01.10.2021