logo

Forskingsprosjekt og -resultat

Her kan du søkje i forskingsregisteret eRapport etter forskingsprosjekt som er finansierte av dei regionale helseføretaka, og i den årlege Faglig rapport for forskingsaktiviteten i Helse Vest.

 

 


 

Sist oppdatert 17.08.2022