logo Helse Vest

Falck Norge, Randaberg

Falck Norge har eit poliklinisk arbeidsretta behandlingstilbod for personar med angst og depresjon.

Hovudinnhal​​​det i tilbodet

​Ved arbeidsretta behandling for personar med angst og depresjon, blir pasientens arbeidssituasjon og jobbmeistring kartlagd. Ved sjukefråver, nedsett arbeidsevne og for personar utan arbeidsforhold blir det utarbeidd ein plan for gradvis tilbakeføring til jobb i samarbeid med fastlege og eventuelt andre aktørar i primærhelsetenesta, arbeidsgivar og NAV.

Hensiktsmessig samarbeid med anna spesialisthelseteneste står sentralt i alle forløp. Behandlingstilbodet består av poliklinisk samtaleterapi med eit gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjonar.

Behandlarane er psykologar, psykologspesialist, sjukepleiar og spesialfysioterapeut.

Falck Norge AS
Organisasjonsnummer: 918 996 796

Besøksadresse:
Randabergveien 300 B​​​
4070 Randaberg

Postadresse:
Postboks 14, 2391 MOELV

Telefon (sentralbord):
974 09 910 – tastevalg 4
telefontider: 09:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00

E-post:
sht@falck.com
 
Heimeside:
Falck - spesialisthelsetenester

Tilvisingar til Falck Norge sitt tilbud om arbeidsretta behandling i Helse Vest skal sendast​ til Sola DPS for vurdering av rettar. Tilvisinga skal merkast «Falck Norge, Helse og arbeid», og sendast elektronisk til Sola DPS, eller med ordinær post til:

Helse Stavanger HF
Psykisk helsevern voksne
Sola DPS, Postboks 8100
​4068 Stavanger​​

Sist oppdatert 20.05.2022