logo Helse Vest

Institutt for psykologisk rådgivningstjeneste, Bergen og Haugesund

I Bergen og i Haugesund har Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) eit poliklinisk arbeidsretta behandlingstilbod for personar med angst og depresjon.

Hovudin​nhaldet i tilbodet

Ved arbeidsretta behandling for personar med angst og depresjon, blir pasientens arbeidssituasjon og jobbm​eistring kartlagt. Ved sjukefråver, nedsett arbeidsevne og for personar utan arbeidsforhold blir det utarbeidd ein plan for gradvis tilbakeføring til jobb i samarbeid med fastlege og eventuelt andre aktørar i primærhelsetenesta, arbeidsgivar og NAV.

Hensiktsmessig samarbeid med anna spesialisthelseteneste står sentralt i alle forløp. Behandlingstilbodet består av poliklinisk samtaleterapi med eit gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjonar.

Behandlarane er psyko​logar og psykologspesialistar.

Besøksadresse i B​ergen:
Institut​t for psykologisk rådgivning har tre ulike behandlingsstader i Bergen
Christian Michelsens gate 4, Bergen sentrum
Kokstadveien 9, Kokstad
Fossekleiva 41, Åsane

Besøksadresse i Haugesund:
Institutt for psykologisk rådgivning
Møllerveien 22
Haugesund

Telefon til IPR Haugesund og Bergen:
55 31 74 25

E-post til IPR Haugesund og Bergen:
bergen@ipr.no

Heimeside:
www.ipr.no

Alle tilvisingar til IPR i Haugesund og i Bergen skal sendast til:

Institutt for psykologisk rådgivning
Christian Michelsens gate 4
5012 Bergen​

Sist oppdatert 25.04.2023