logo Helse Vest

Pakkeforløp

Eit pakkeforløp er eit standard pasientforløp som skal vere likt for alle. Pakkeforløpet skal sikre rask utgreiing og oppstart av nødvendig behandling av pasienten, og hindre ventetid.

​Det er utvikla pakkeforløp innanfor både somatikk, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Sjå alle pakkeforløpa på helsedirektoratet.no


Sist oppdatert 14.11.2019