logo Helse Vest

Tilvising sjukleg overvekt

Alle tilvisingar, både til sjukehusa og til dei private, skal sendast til føretaket der pasienten bur.

Tilvising skal sendast til sjukehusa​​​​​

Helse Førde HF​​​, Fedmepoliklinikk

​​​Helse Bergen, Overvektpolikli​nikken

Helse Fonna HF​, Overvektsteam

Helse Stavanger, s​ykelig overvekt poliklinikk​​

Helseføretaka vurderer tilvisingane i tråd med prioriteringsforskrift og rettleiarar.​​

Private​​ tilbod livsstilsbehandling

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler i Sogn og Fjordane

​LHL-klinikkene Nærland​

​Meir informasjon​​

​​​​Individuell vurderi​​ng​​​

​Helseføretaka har ansvaret for å vurdere dei ulike behandlingsalternativa (type kirurgisk behandling, livsstilsbehandling) for kvar pasient.

Livsstilsbehandling​​​​

Det er tilbod om livsstilsbehandling ved to stader. Behandlinga dreier seg om å endre livsstil, med fokus på sunn mat, mosjon og mental trening.

​​​​Krav som må oppfyllast:

For å bli vurdert for livsstilsbehandlinga, må pasienten og ha ein kroppsmasseindeks (KMI) på meir enn 40, eller 35 med tilleggslidingar som følgje av overvekt.

Pasienten må vere i stand til å delta på trening som følgjer av behandlingsopplegga. Pasienten må vidare vere motivert for ei varig livsstilsendring.

Kirurgisk behandling​​​​​​

Alle helseføretaka i regionen har eit kirurgisk tilbod for pasientar med overvekt.​

Helse Førde har ein regionfunksjonen for kirurgisk behandling av sjukleg overvekt, og gjennomfører dei mest ressurskrevjande operasjonane for sjukleg overvekt (biliopancreatic diversjon med duedenal switch).​

Sist oppdatert 15.12.2023